Zostanie to osiągnięte przez opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych - uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek (CFC) i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem.

Zgodnie z nowelą dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych  byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów. Zasadę tę stosowano by pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25 proc. niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności.

Zobacz: Rząd: trudniej będzie wyprowadzać dochody firm za granicę >>

Nowela zmienia także zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback). Mają one być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak obecnie według skali podatkowej.

Sejm uchwalił ustawę i przekazał ja do Senatu 26 czerwca 2014 r.
Posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2014 r. Komisja w ramach swoich prac zaproponowała dwanaście zmian, które dotyczą głównie kwestii związanych z brzmieniem ustawy, to znaczy jej czytelności, przejrzystości, gramatyczności.

Zobacz też: Długie macki fiskusa >>

Trust jako remedium na opodatkowanie CFC >>