Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy, którzy korzystają/korzystali z systemu wsparcia kogeneracji ?

Czy obecne regulacje są korzystne dla planujących inwestycje w technologię skojarzonego wytwarzania energii ?

Co wspólnego ma kogeneracja z OZE i efektywnością energetyczną ?

W którym kierunku podąża branża CHP w Kraju i jaki wpływ na tę sytuację ma polityka UE ?


Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać na organizowanym przez Western Energy Consulting webinarium „Ustawa kogeneracyjna. Charakterystyka i zasady działania systemu wsparcia”, które odbędzie się 20 sierpnia 2014 r. o godz. 15:30.

W programie m.in.:
•Jak powstał system wspierania energii wytwarzanej w kogeneracji, zasady działania systemu;
•Dlaczego dopiero w 2014 roku przedłużono obowiązek pozyskania świadectw żółtych i czerwonych;
•Istotne zmiany w przepisach regulujących system wsparcia z kogeneracji;
•Kiedy świadectwa z kogeneracji są stają się bezwartościowe;
•Konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów, które już możemy przewidzieć;
•Korzystanie z wielu systemów wsparcia w jednej jednostce kogeneracji – OZE, efektywność energetyczna a kogeneracja – dodatkowe źródła przychodu;
•W którym kierunku zmierza sektor CHP w Kraju;
•Sytuacja makroekonomiczna w UE a systemy wspierania energii elektrycznej.


Wykładowcą podczas wydarzenia będzie Paweł Płachecki, ekspert zajmujący się tematyką systemów wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej. Absolwent Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współpracujący ze środowiskiem naukowym w ramach Grupy naukowej Pro Futuro (Pro Futuro Science Association) oraz stowarzyszenia CAESAR (Centre for Applied Energy System Analysis and Research). Z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i kogeneracji związany od okresu studiów. W połowie 2008 r. zaczął pracę w Urzędzie Regulacji Energetyki. Uczestniczył w pracach stałej grupy zadaniowej ds. zrównoważonego rozwoju Sustainable Developmment Task Force), powołanej przez Regulatora Europejskiego CEER/ACER.


Wydarzenie odbędzie się w formie webinarium, czyli seminarium online – aby w nim uczestniczyć wystarczy komputer z dostępem do internetu. Będzie ono podzielone na 3 segmenty:
•prezentacja,
•sesja odpowiedzi na pytania dostarczone wcześniej przez uczestników,
•sesja pytań i odpowiedzi odnośnie do prezentacji.


Rejestracja i więcej szczegółów na stronie internetowej:
http://webinar.westernenergyconsulting.com/uskog/

Patronem medialnym webinarium pt. webinarium „Ustawa kogeneracyjna. Charakterystyka i zasady działania systemu wsparcia jest serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl.