Na przykład  w roku 2013 tylko grupa HSBC w USA zatrudniła 1600 specjalistów z tej dziedziny. Dziś łącznie pracuje tam już ponad 227 tys. ekspertów od walki z przestępczością we własnych firmach.

Zapotrzebowanie na ten zawód jest tak duże, ponieważ coraz więcej firm zwraca uwagę na działanie zgodne z regulacjami prawnymi, zarówno ogólnymi jak i dotyczącymi konkretnej branży. 

Zaczęło się to od wybuchu kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych, którego źródłem były nieetyczne i niezgodne z prawem działania, takie jak podawanie przez bank nieprawdziwych danych o kondycji finansowej.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl


 Więcej na temat GRC:

Compliance to efektywność wszystkich szczebli organizacji szpitala >>>

Zakopane: 250 procedur i standardów w ramach GRC >>>

Compliance musi bazować na systemie informacji prawnej >>>

Zarządzanie ryzykiem przestało być opcją, stało się normą >>>