MZ: 238 mln zł na refundację nowych leków w 2016 r.

W przyszłym roku nakłady na refundację nowych, dotąd nieobjętych nią leków, mają być wyższe o 238 mln zł. Całkowity budżet na refundację ma wzrosnąć o 603 mln zł - zakłada projekt rozporządzenia MZ.

15.07.2015