Nowelizacja przewiduje, że firmy wprowadzające na rynek baterie lub akumulatory będą obowiązkowo umieszczane w specjalnym rejestrze. Będą także zobowiązane do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa upraszcza wymaganą przepisami treść wpisów w ewidencji baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu – wystarczające będzie podanie ich rodzaju i masy.

Nowelizacja zawiera korzystne przepisy dla przedsiębiorców sprzedających niewielkie ilości baterii i akumulatorów (do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych oraz do 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych oraz samochodowych). Przedsiębiorcy ci będą mogli uzyskać u marszałka województwa m.in. zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, zawierania umów z firmami zbierającymi te odpady oraz prowadzącymi zakład ich przetwarzania.

Nowelizacja upraszcza sposób obliczania wysokości udziału finansowego przedsiębiorców w kosztach publicznych kampanii informacyjnych. Będzie to 0,05 zł od kilograma sprzedanych baterii lub akumulatorów. W ustawie znalazł się także przepis, zgodnie z którym wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory będą mogły zawierać maksymalnie 0,0005 proc. rtęci.

Nowelizacją zajmie się teraz Senat.

(www.sejm.gov.pl)