Autorzy projektu proponują, aby lasy państwowe podlegały szczególnej ochronie oraz stanowiły dobro wspólne. Zgodnie z projektem lasy państwowe nie będą mogły podlegać przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Obecnie wyjątki określa ustawa o lasach. Sprzedaż lasów państwowych wymaga zgody dyrektora generalnego lasów i może odbywać się m.in. w przypadku regulacji granicy polno-leśnej oraz nieprzydatności gruntów na potrzeby gospodarki leśnej.

Projekt zawiera też propozycję, aby lasy państwowe dostępne były dla wszystkich. Zasady dostępu do lasów określałaby odrębna ustawa. Zdaniem wnioskodawców wyłącznie zmiana konstytucji na stałe zagwarantuje ochronę lasów m.in. przed komercjalizacją i prywatyzacją oraz bezpieczeństwo ekologiczne państwa.

Projekt wpłynął do Sejmu 13 marca 2014 r. z inicjatywy: klubów PO, PSL, SLD oraz posłów niezrzeszonych.

(www.sejm.gov.pl)