Radni z Czarnej Białostockiej ustalili, że nagroda dyrektora szkoły lub przedszkola oraz burmistrza może być przyznana na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Wojewoda stwierdził, że taka decyzja nie ma podstawy prawnej i unieważnił uchwałę.
- Ustawa o systemie oświaty wśród zadań i kompetencji w zakresie oświaty przyznanych Kuratorowi Oświaty, nie przewiduje uprawnienia do wnioskowania o przyznanie nagrody przez dyrektora szkoły czy burmistrza – zaznaczył w rozstrzygnięciu. Więcej>>

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, stan z dnia 16 lipca 2014 r.

Zobacz: WSA: gmina nie może określić, kiedy nauczyciel traci dodatek motywacyjny

Ustawa o systemie oświaty. KomentarzPolecamy publikację: "Ustawa o systemie oświaty. Komentarz">>