Podejrzany o handel dopalaczami wyszedł na wolność

Podejrzany o handel dopalaczami wartych około 1,3 miliona, po wpłaceniu 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego wyszedł z aresztu. Sąd zastosował nową procedurę karną, obowiązującą od 1 lipca br.

27.07.2015

Śląskie inwestycje PLK sięgają ponad 2,5 mld zł

Zamówienia publiczne

Inwestycje Polskich Linii Kolejowych na Śląsku opiewają aktualnie na kwotę ponad 2,5 mld zł. Prace obejmują 600 km linii kolejowych w regionie, dzięki czemu zostanie usprawniony zarówno ruch...

27.07.2015

Rażąco niska cena, na kim spoczywa ciężar dowodu?

Samorząd terytorialny

Kiedy odwołanie wnosi Wykonawca, który złożył ofertę odrzuconą jako ofertę z rażąco niską ceną, wówczas na nim spoczywa ciężar dowodu. Kiedy odwołanie wnosi inny Wykonawca z zarzutem w stosunku do...

27.07.2015

II Konferencja „Techniki Dobrej Edukacji”

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie Dobra Edukacja i Wydział Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, serdecznie zapraszają...

27.07.2015

Przedsiębiorcy nie płacą za wpis do CEIDG

Małe i średnie firmy

Wszystkie czynności związane z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także wnioskiem o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej czy jej...

27.07.2015