Kobiety mają trudniej na rynku pracy

Sytuacja płci pięknej na rynku pracy wciążjest gorsza niż mężczyzn ito nietylko pod względem wysokości wynagrodzeniawynika zbadania Polka na rynku pracy 2014. Aż90 proc. kobiet uważa, że rynek pracy...

13.06.2014

Pediatrzy zyskają na nowych przepisach

Wchodząca w życie 15 czerwca 2014 roku nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych daje możliwość kontraktowania świadczeń POZ lekarzom pediatrom.

13.06.2014

Praca przy ustnej maturze to godziny ponadwymiarowe

Wynagrodzenie nauczyciela zasiadającego w komisji egzaminacyjnej na egzaminie dojrzałości od dawna jest kwestią sporną. Obecnie, po nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przyjmuje się, że udział w...

13.06.2014

Sądy narzekają na centralne przetargi

Zła jakość materiałów biurowych i brak ciągłości w zawieraniu kolejnych umów - to najczęstsze narzekania sądów na cenatralny system zakupów. Wśród plusów pojawiają się dwa: niższe koszty energii i...

13.06.2014

Zmiana danych? Należy powiadomić KRDP

Doradca podatkowy

Osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych mają obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych objętych wpisem.

13.06.2014

Szpital w Biłgoraju szkoli pracowników w zakresie RKO

Szpital w Biłgoraju, prowadzony przez spółkę Arion Szpitale przeszkolił pracowników w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). W pierwszym tygodniu czerwca 2014 w szkoleniach uczestniczyli...

13.06.2014

Rola Sądów Najwyższych w Europie

Na Uniwersytecie Warszawskim trwa trzydniowa międzynarodowa konferencja dotycząca roli Sądu Najwyższego i zagadnień wymiaru sprawiedliwości. Udział biorą naukowcy i sędziowie z Francji, Holandii,...

13.06.2014