29 rodzajów zawodowych chorób policjantów

BHP

Wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu oraz sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu...

02.07.2014

W Senacie znów o kompensówkach dla nauczycieli

Senacka Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Celem zmiany jest...

02.07.2014

MS: państwa nie stać na podwyżkę dla biegłych

Podniesienie stawek wynagrodzenia biegłych spowodowałoby istotne skutki dla finansów publicznych i dlatego nie jest możliwe w obecnej trudnej sytuacji budżetowej państwa - wyjasnił resort...

02.07.2014

Samorządy pomogą zwalnianym nauczycielom

Część urzędów pracy, dostrzegając problem zwalnianych nauczycieli, postanowiła stworzyć programy dedykowane właśnie bezrobotnym pracownikom oświaty. - informuje Dyrektor Szkoły. Tak jest m.in. w...

02.07.2014

Nowe przepisy ograniczą konflikty interesów w sporcie

Członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł mieć więcej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, której działalność łączy się z działalnością statutową związku. Taką...

02.07.2014

Zakopane: 250 procedur i standardów w ramach GRC

W naszej placówce w ramach realizacji celów GRC opracowaliśmy około 250 procesów, procedur i standardów. Powołano też 12 komitetów i zespołów problemowych wspomagających proces zarządzania oraz...

02.07.2014

Polska na sesji Rady Programu ONZ ds. HIV i AIDS

Polska uczestniczy w 34. sesji Rady zarządzającej Programem ONZ ds. HIV i AIDS (UNAIDS), która odbywa się w Geniewie. Polska delegacja od lat aktywnie uczestniczy w obradach i towarzyszących im...

02.07.2014

Ustawa krajobrazowa: reklamy nie mogą szpecić

Samorząd terytorialny

Nie chodzi o to, żeby zabronić, ale chodzi o to, aby to, co wydaje się być konieczne, było jak najmniej szpecące i niszczące krajobraz, tak prezydent Bronisław Komorowski tłumaczył założenia projektu...

02.07.2014

Apel u uregulowanie statusu bezpaństwowców w UE

Obecnie w Europie żyje około 600 tys. bezpaństwowców, w tym wielu migrantów tkwiących w prawnej próżni. Europejska Sieć na rzecz Bezpaństwowców zbiera podpisy pod petycją, wzywającą przywódców państw...

02.07.2014

Pomorskie: środki z ARP dla szpitala w Kościerzynie

Agencja Rozwoju Przemysłu SA dokapitalizowała szpital specjalistyczny w Kościerzynie kwotą prawie 45 mln zł. Placówka przeznaczy pieniądze między innymi na spłatę zadłużenia i zakup nowego sprzętu....

02.07.2014

Polański chce od Polski listu żelaznego

Romam Polański chce kolejny swój film realizować w Polsce. Oczekuje jednak, że polskie władze wystawią dokument zapewniający, że nie zostanie on wydany do USA, gdzie jest wciąż ścigany....

02.07.2014

GIF: wycofanie z obrotu produktu leczniczego Erdomed

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 32/WC/2014 wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Erdomed (Erdosteinum), 225 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, o numerze...

02.07.2014