Opolskie walczy o więcej pieniędzy z NFZ

Województwo opolskie, jako jedyne w Polsce, według planu finansowego NFZ na rok 2015, otrzyma mniej pieniędzy na leczenie niż w roku 2014. Sejmik województwa wystosował w związku z tym apel do...

06.08.2014

Państwo będzie dopłacać do emerytur

Przyszłe emerytury osób zatrudnionych na podstawie umów-zlecenie i o dzieło mogą być niższe niż minimalne, a to oznacza, że państwo będzie musiało do nich dopłacać. Ocenia się, że na tego typu...

06.08.2014

Kasy fiskalne także dla prawników i lekarzy

Resort finansów proponuje objąć obowiązkiem stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, podatników świadczących usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne,...

06.08.2014

Nowelizacja pozacenowych kryteriów oceny ofert

Zamówienia publiczne

Uchwalona przez Sejm w dniu 25 lipca 2014 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zakłada m.in. zmianę przepisów, których zasadniczym celem jest zmobilizowanie zamawiających do odejścia od...

06.08.2014

Od października doktoranci na nowych zasadach

Przepisy w zakresie awansu zawodowego naukowców ulegną zmianie wraz z początkiem nowego roku akademickiego. Rozporządzenie ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego dotyczy przede wszystkim...

05.08.2014