MOP na temat wolności związkowych
\

Po raz pierwszy w Polsce dostępna jest publikacja „Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy”.

Przegląd to zbiór zasad zebranych na podstawie orzeczeń Komitetu Wolności Związkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy. - Książka jest nie tylko źródłem informacji, czym jest lub nie jest strajk nielegalny, ale również można się na orzecznictwo w niej zawarte powoływać, na przykład w sądach pracy – mówi Anna Wolańska, ekspert NSZZ „Solidarności” w MOP.

Po raz pierwszy, dzięki staraniom „Solidarności” publikacja dostępna jest również w języku polskim. Warto zwrócić uwagę, że ilekroć w tekście mówi się o pracowniku, należy rozumieć przez to nie tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę ale także zatrudnieni na podstawie umów prawa cywilnego czy samozatrudnieni.

Komitet Wolności Związkowej MOP wydaje decyzje i zasady na podstawie skarg wnoszonych przez organizacje pracowników lub pracodawców. Poprzednia edycja „Przeglądu” miała miejsce 10 lat temu. Od tego czasu stosunki pracy stosunki pracy bardzo się zmieniły. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Komitet musiał rozwiązywać kwestie jakimi się uprzednio nie zajmował i przyjąć sporą ilość nowych zasad, tak by móc zareagować w sposób właściwy, bezstronny i obiektywny na zarzuty zawarte w skargach wniesionych przez organizacje pracodawców i pracowników. Ma to swoje odzwierciedlenie w „Przeglądzie”.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 6 listopada 2012 r.

Data publikacji: 6 listopada 2012 r.