Zakończenie pilotażu elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych dla komorników

Z dniem 1 października 2012 r. zakończony został pilotażowy dostęp komorników sądowych umożliwiający wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Prof. Jacek Gołaczyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wskazał, iż pilotaż wykazał dużą przydatność systemu wyszukiwania w zasobach księgi wieczystej informacji o nieruchomościach należących do dłużnika. Porozumienie resortu z Krajową Radą Komorniczą miało na celu jedynie przeprowadzenie pilotażu. Po pozytywnym zakończeniu pilotażu nie ma możliwości dalszego udostępniania systemu wyszukiwania, bo byłoby to wprowadzenie działań, które dopiero będą funkcjonowały w przyszłości, na podstawie obowiązującego prawa. Gdy tylko ustawa wejdzie w życie, od razu będzie można korzystać z gotowego systemu wyszukiwania.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad stworzeniem rozwiązań ustawowych odpowiadających pilotażowemu dostępowi testowanemu w ramach pilotażu z udziałem komorników sądowych.

Projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, opracowywany przez Rządowe Centrum Legislacji, w oparciu o projekt założeń projektu zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przewiduje wejście w życie możliwości wyszukania ksiąg wieczystych, także dla komorników sądowych, z dniem 1 grudnia 2013 roku.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 6 listopada 2012 r.

Data publikacji: 6 listopada 2012 r.