Lewiatan: konieczne uelastycznienie czasu pracy
\

Mimo zapowiedzi premiera wydłużenia do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego, brak jest decyzji rządu kiedy i jakie regulacje wprowadzi w życie. Opieszałość w wydłużeniu ustawowego okresu bilansowania czasu pracy może skutkować, zdaniem PKPP Lewiatana, większą skalą zwolnień w przyszłym roku.

Obecny czteromiesięczny okres bilansowania czasu pracy jest zbyt krótki, by elastycznie organizować pracę. W okresie spowolnienia gospodarczego wiele przedsiębiorstw nie mając dość zleceń musi wypłacać pracownikom wynagrodzenia za czas przestoju, a następnie w czasie ożywienia musi wypłacać dodatki za godziny nadliczbowe.

Gospodarka europejska i polska wyraźnie zwalniają. Obawiając się spadku zamówień i nie chcąc ponosić kosztów przestojów przedsiębiorstwa przygotowują redukcję zatrudnienia. Z danych GUS na koniec września 2012 r. wynika, że 534 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 36,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 10,0 tys. osób.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy byłoby korzystne zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Pracodawcom pozwoliłoby elastyczniej organizować pracę, obniżyć koszty przestojów, koszty zwolnień i w przyszłości koszty rekrutacji nowych pracowników. Pracownicy w zamian za zgodę na bardziej nieregularny czas pracy, ale przy zachowaniu dotychczasowego rocznego limitu godzin pracy, mogą liczyć na większą stabilność zatrudnienia - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 7 listopada 2012 r.

Data publikacji: 7 listopada 2012 r.