MEN: umieszczanie danych szkół w bazie danych SIO nie może wiązać się z odpłatnością

Ministerstwo Edukacji Narodowej przestrzega dyrektorów szkół przed komercyjnymi firmami, które oferują szkołom i placówkom wpis do baz danych tworzonych przez te firmy. Umieszczanie danych w bazach firm może wiązać się z odpłatnością.

Według informacji uzyskanych przez MEN "firmy te mogą zbierać dane szkół do celów handlowych posługując się jednocześnie nazwą "system informacji oświatowej". Może to wprowadzać dyrektorów szkół i placówek w błąd, poprzez sugestię, że wpis do takich komercyjnych baz jest spełnieniem obowiązku zgłoszenia informacji o danej placówce przewidzianego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej".

Zgodnie z tym co przewiduje ustawa rejestracja szkół i placówek w bazie danych SIO, prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odbywa się nieodpłatnie przy pomocy oprogramowania udostępnionego na stronie www.sio.men.gov.pl.

Każda inna strona, która w swej nazwie zawiera w dowolnej formie, nazwę - system informacji oświatowej nie jest stroną tworzoną przez MEN.

"Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na powyższe praktyki oraz sygnalizowanie podobnych spraw w Centrum Informatycznym Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 6 września 2012 r.

Data publikacji: 6 września 2012 r.