Na rewolucję zamówieniową trzeba będzie jeszcze poczekać

Zamówienia publiczne

Trudno uznać obecną nowelizację za przełomową. W istocie wprowadza ona jedynie niewielkie, choć bardzo medialne modyfikacje istniejących rozwiązań. Co więcej rozwiązań, które przy dobrej woli i...

01.10.2014

Czemu budowa wiatraków budzi tyle kontrowersji?

Samorząd terytorialny

Budowa instalacji wiatrowych dzieli mieszkańców i władze lokalne. Dla gmin elektrownie wiatrowe to dodatkowe wpływy do budżetu, mieszkańcy narzekają z kolei na obniżenie wartości nieruchomości oraz...

01.10.2014

Zalety i wady instalacji wiatrowych

Środowisko

Już w ponad 546 miejscowościach w Polsce odbywają się protesty przeciwko farmom energii odnawialnej podaje serwis STOPwiatrakom.eu. Mieszkańcy apelują do władz samorządowych, by nie działały w tej...

01.10.2014

Nowy zawodowy tytuł dla księgowych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło tytuł Certyfikowany ekspert usług księgowych, który zastąpi zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,...

01.10.2014

Zasiłek macierzyński także dla ojca

Rada Ministwów ogłosiła zmiany w zasadach korzystania z zasiłku macierzyńskiego przez ojców lub członków najbliższej rodziny.Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach pieniężnych...

01.10.2014

Czas na zmiany w pracy tymczasowej

Wprowadzenie gwarancji finansowych oraz obowiązku corocznego przedkładania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami na ZUS i zaliczkami do urzędów skarbowych pozwoliłoby podnieść jakość usług na rynku...

01.10.2014