Na infrastrukturę Parku składa się kompleks 3 budynków (20 tys. m2). Jest to jedna z ważniejszych inwestycji współfinansowanych z unijnych środków - dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka wyniosło 154,4 mln zł.

 

W budynkach A i C Park udostępnia powierzchnie laboratoryjne dla przedsiębiorstw. Budynek B przeznaczono głównie na rozwój projektów naukowych z obszaru life science. Tworzy on przestrzeń dla świadczenia usług w ramach pakietu "Inkubator" i przeznaczony jest pod wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjnej, a także zaplecza organizacyjnego i technicznego dla projektów naukowych oraz małych firm z sektora life science rozpoczynających działalność (seed) lub w początkowej fazie rozwoju (start-up). W Programie Inteligentny Rozwój 2014-20 planowane jest wsparcie świadczenia przez instytucje otoczenia biznesu (w tym parki) wysokiej jakości proinnowacyjnych, specjalistycznych usług na rzecz przedsiębiorstw. Zgodnie z podejściem popytowym to przedsiębiorcy będą decydować z jakich usług chcą skorzystać, i do którego ośrodka innowacyjności się zgłosić. Parki będą mogły być również partnerami w różnego rodzaju projektach o charakterze naukowo-badawczym oraz wdrożeniowym. Dodatkowo poprzez specjalne spółki celowe będą mogły brać także udział w realizacji projektów dotyczących inkubacji i wsparcia kapitałowego dla początkujących przedsiębiorców.

(www.mir.gov.pl)