Według eksperta BCC Zenona Wasilewskiego teleopieka to szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora technologicznego z obszaru IT oraz wyrobów medycznych. Kolejnym postulatem jest obniżenie kosztów leczenia, transportu chorych oraz ich rehabilitacji.

Według przedsiębiorców polityka senioralna to ważne zadanie dla nowego rządu Ewy Kopacz w kontekście polityki zdrowotnej i opieki społecznej wobec osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. Pod koniec 2013 roku rząd przyjął strategię długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-20, w którym nacisk położono na rozwój opieki geriatrycznej i usług opiekuńczych oraz profilaktykę.

Czytaj także: Potrzebne centra aktywności i zespoły oceny zdrowia dla seniorów>>>

- Dobrze, że również nowy rząd premier Kopacz ten problem dostrzega. Utworzenie Instytutu Geriatrii to ważna deklaracja i krok we właściwym kierunku. Jego powołanie umożliwi wyedukowanie i wykształcenie lekarzy geriatrów pracujących nie tylko na oddziałach geriatrycznych, ale także na oddziałach interny czy kardiologii – komentuje Zenon Wasilewski.

BCC przypomina, że polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w Europie co rodzi poważne implikacje ekonomiczne, zdrowotne i społeczne. Według danych GUS liczba osób w wieku produkcyjnym do 2035 roku zmniejszy się z 25,8 mln do 21,8 mln. Według prognoz, liczba mieszkańców Polski zmaleje o ponad 2 miliony. Ubywać będzie podatników. To niezbyt optymistyczna perspektywa dla polskiej gospodarki, która straci znaczną część kapitału ludzkiego i obciążona zostanie kosztami opieki medycznej nad stale rosnącą liczbą osób starszych.

Według eksperta BCC horyzont roku 2020 to okres wymagający ogromnego nakładu środków i pracy na każdym poziomie, począwszy od administracji centralnej, poprzez samorządową, po organizacje pozarządowe i pracodawców.

- Finansowanie nowoczesnych, kosztowo  - efektywnych technologii medycznych nie powinno być postrzegane, tak jak obecnie, wyłącznie w kategorii kosztów, ale jako inwestycja w zdrowie przynosząca istotne korzyści dla społeczeństwa i gospodarki. Warto inwestować wykorzystując środki unijne w innowacje w profilaktyce, leczeniu, organizacji systemu, aby w efekcie lepiej adresować wyzwania demograficzne oraz racjonalniej wydawać środki na ochronę zdrowia – komentuje Zenon Wasilewski.