- Zadaniem każdego systemu szkolnictwa jest kształcenie uczniów tak, by mogli wykorzystać w pełni swój potencjał, a docelowo, by stali się członkami społeczności i wnieśli w nią swój wkład. Nie oznacza to, że istnieje ku temu jedna, najlepsza droga, z pewnością nie ma żadnego magicznego programu, który pozwalałby to zrobić. - mówi naukowiec w wywiadzie dla miesięcznika "Dyrektor Szkoły". Podkreśla, że mimo różnic pomiędzy systemem szkolnictwa w Polsce a tymi w Wielkiej Brytanii i USA, możliwe jest znalezienie cech wspólnych.

Russell J. Quaglia: ucznia trzeba traktować jak partnera>>

Dr Russell J. Quaglia będzie gościem specjalnym XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół oraz Kongresu Edukacja i Rozwój, które odbędą się w dniach 22-23 października 2014 r. w warszawskim Hotelu Gromada.
- Nauczyliśmy się, że podstawowe ramy odzwierciedlające nie tylko osiągnięcia szkolne, ale także rozwój  osobisty i społeczny mogą być dostosowywane i modyfikowane, by sprostać potrzebom każdej ze szkół i przynosić pozytywne wyniki.- podsumowuje.

Dr Russell J. Quaglia: nauczyciel musi znać aspiracje uczniów>>

Program XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>
Program Kongresu Rozwój i Edukacja>>


Pełną treść wywiadu można przeczytać w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 10/2014>>