Białostoczanie zapłacą co miesiąc o 4 zł mniej za segregowane odpady. 15% obniżki proponuje się również dla nieruchomości niezamieszkałych.

 

Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2014 wynosiły 48,7 mln zł. Od 1 lipca 2014 r. w mieście obowiązują nowe zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a usługa odbioru odpadów realizowana jest na podstawie nowych umów. Kwoty uzyskane w drodze przetargu oraz analiza kwartału funkcjonowania systemu na nowych zasadach generują koszty roczne na poziomie 40 mln zł, czyli 8,7 mln zł mniej niż przewidywano, co pozwala na obniżenie opłat. Ostateczna decyzja w sprawie stawek opłat należy do Rady Miasta.