Chodzi przede wszystkim o to, by szkoły zawodowe nie były postrzegane jako szkoły drugiego wyboru. Dlatego rok szkolny 2014/2015 to Rok Szkoły Zawodowców.

Celem Szkoły Zawodowców jest dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Dlatego ma się zacieśnić współpraca szkół z pracodawcami. Poprawić ma się też jakość i dostępność kształcenia zawodowego. Powstanie nie tylko specjalna mapa zawodów i szkół, a także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego. Te narzędzia ułatwią uczniom planowanie kariery zawodowej.

Do końca października 2014 r. na stronie www.zawodowcy.men.gov.pl trwają konsultacje propozycji MEN. Cenne są wszystkie opinie, więc warto przesyłać swoje spostrzeżenia na adres zawodowcy@men.gov.pl.