Fałszywe zeznania nie zawsze odbierają podatnikowi prawo do obrony

Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Prawo strony do pomijania niewygodnych faktów w toku przesłuchania podatkowego, dla uniknięcia grożącej jej odpowiedzialności karnej czy karno-skarbowej, jest częścią jej prawa do obrony. Nie powinno być zatem naruszane. Niedawna uchwała Sądu Najwyższego daje nadzieję na respektowanie tej reguły. Szczególnie, że uchwale tej nadano moc zasady prawnej.

24.11.2021

RPO pyta o bezpieczeństwo odręcznego podpisu biometrycznego

RODO

Zabezpieczenie danych wrażliwych obywateli w postaci stosowanego przez operatorów pocztowych odręcznego podpisu biometrycznego może nie być właściwe - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zbadanie tej sprawy.

23.11.2021

Przedsiębiorcy: Projekt ustawy o przeciwdziałaniu lichwie niekorzystny dla fintechów

Rynek i konsument Nowe technologie Poprawmy prawo

Przepis o przedkontraktowym obowiązku pozyskiwania i weryfikacji informacji o dochodach i wydatkach konsumentów dla podmiotów udzielających kredytów konsumenckich zawarty w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu lichwie jest niekorzystny dla fintechów - uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

23.11.2021

Będzie kolejny program modernizacji służb mundurowych

Wymiar sprawiedliwości Policja

Rząd chce kontynuować modernizację służb mundurowych, a także podwyższać wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników. Służyć ma temu „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, który wprowadzony zostanie poprzez nowelizację ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.

23.11.2021

Przepisy o dopingu w sporcie będą dostosowane do międzynarodowych zasad

Administracja publiczna

Dostosowanie polskich przepisów do zmian zachodzących w międzynarodowych standardach dotyczących zwalczania dopingu w sporcie to cele przyjętego we wtorek przez rząd, przedłożonego przez ministra sportu i turystyki projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

23.11.2021

Rising Stars 2021 - znamy już wschodzące gwiazdy rynku prawniczego

Wydarzenia

We wtorek poznaliśmy zwycięzców dziesiątej, jubileuszowej, edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra. Na podium tym razem stanęli adwokaci. Pierwsze miejsce zajął Grzegorz Kukowka z kancelarii Dentons, drugie Katarzyna Lejman z LSW, a trzecie Joanna Kuc z Greenberg Traurig. Znamy 10 laureatów nagrody głównej i 5 - nagród specjalnych.

23.11.2021

Prawo na UW na razie tylko zdalnie

Szkolnictwo wyższe Koronawirus

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego będzie pracował zdalnie. Zajęcia w tym trybie - zgodnie z zarządzeniem prodziekana ds. studenckich - będą odbywać się do 12 grudnia 2021 r. Za zgodą prodziekana konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych.

23.11.2021

W obronie "dublerów" TK może podważyć przepis gwarantujący prawo do sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W środę 24 listopada Trybunał Konstytucyjny może uznać, że skarga do Strasburga jest niedopuszczalna, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji, by oceniać status sędziów, w tym sędziów naszego sądu konstytucyjnego. Wniosek Prokuratora Generalnego zmierza do wyeliminowania skarg na brak gwarancji sprawiedliwego procesu, a zatem do likwidacji kolejnego mechanizmu kontrolnego.

23.11.2021

Już jest nowa usługa w ramach e-Płatności

Akcyza

Na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dostępna jest już nowa usługa - „Zapłać za dokument poprzez e-Płatności” – poinformowało Ministerstwo Finansów. Usługa ta pozwala na opłatę należności w formie płatności elektronicznych online za deklarację akcyzową od aut osobowych lub za wniosek o wydanie banderol.

23.11.2021

Rząd już nie odwołuje się od wyroku ETPC w sprawie statusu Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polski rząd wycofał z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odwołanie od wyroku w sprawie adwokat Joanny Reczkowicz, w którym Trybunał uznał, że jej zawieszenie w czynnościach na okres trzech lat, w związku z różnymi naruszeniami Kodeksu Etyki Adwokackiej, zostało orzeczone przez wadliwie powołanych sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyrok jest więc prawomocny.

23.11.2021

RPO: Sąd administracyjny, nie TK powinien interpretować dostęp do informacji

Administracja publiczna

Zanim Trybunał Konstytucyjny przystąpi do rozstrzygania niekonstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej należy spytać Naczelny Sąd Administracyjny o dane dotyczące rozbieżności interpretacyjnych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem dorobek orzeczniczy w tym jest bardzo obszerny z uwagi na dużą liczbę spraw, rozpatrywanych przez sądy administracyjne od 20 lat.

23.11.2021

NIK: Pacjenci wciąż zbyt długo czekają na wszczepienie stawu biodrowego lub kolanowego

Opieka zdrowotna

Rekomendowany przez ekspertów czas oczekiwania na endoprotezoplastykę to od trzech do sześciu miesięcy. Tymczasem w polskich szpitalach pacjenci czekają niemal 18 miesięcy na wszczepienie stawu biodrowego i nawet 22 miesiące w przypadku stawu kolanowego. W okresie pandemii do szpitali zgłaszało się mniej pacjentów, więc kolejki są obecnie nieco mniejsze, ale w najbliższych miesiącach sytuacja będzie się pogarszać.

23.11.2021

UOKiK: Banki nie mogą żądać od frankowiczów wynagrodzenia za udostępnienie kapitału

Kredyty frankowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na stanowisku, że bankom nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za udostępnienie konsumentowi kapitału w sytuacji uznania przez sąd umowy za nieważną, z uwagi na stosowanie w niej przez bank niedozwolonych postanowień umownych. To reakcja urzędu na korespondencję, którą banki kierują do kredytobiorców.

23.11.2021

Ogłoszenie to za mało, by zatrudnić dobrego audytora wewnętrznego

Samorząd terytorialny HR Kontrola zarządcza

Przeprowadzenie efektywnej rekrutacji na stanowisko audytora wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego wymaga przygotowań. Określenia cech osobowych, które będę pożądane i oczekiwane przez pracodawcę, kwalifikacji, wymogów niezbędnych dla zatrudnienia audytora oraz zakresu wykonywanych zadań. Ważna jest też znajomość odpowiednich metod pozyskiwania kandydatów.

23.11.2021

Grupy kapitałowe poza ustawą o sygnalistach

Prawo pracy Compliance Prawo unijne

Projekt ustawy wdrażający dyrektywę unijną o sygnalistach pomija grupy kapitałowe – ich funkcjonowanie i zależności organizacyjne. Projektodawcy nie przewidzieli wspólnego działania w zakresie obsługi zgłoszeń i możliwości wskazania jednego wspólnego podmiotu, który byłby uprawniony do realizacji zadań całej grupy. Zdaniem prawników, to pominięcie już rodzi szereg pytań praktycznych.

23.11.2021

Będzie własność warstwowa - budowle nie tylko na gruncie

Prawo cywilne Polski Ład Nieruchomości

To co się buduje nie musi być ściśle związane z gruntem. W Nowym Jorku czy Chicago można kupić działkę abstrakcyjną, znajdującą się nad ziemią, tzw. puste powietrze. I nikogo to nie dziwi. Swoje uregulowania dotyczące własności warstwowej mają również m.in. kraje skandynawskie, Francja. Czy tak będzie i w Polsce? Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami w tej sprawie.

23.11.2021

Polskie Normy nie są prawem, ale warto je stosować

BHP

Polskie Normy to normy krajowe, które zostały przyjęte w drodze konsensu i zatwierdzone przez jednostkę normalizacyjną. Zawarte w nich zapisy wynikają z wiedzy technicznej i stanowią opracowane przez ekspertów wskazówki. Dlatego też ich stosowanie jest dobrowolne i nie należą one do źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

23.11.2021

NGO: Ujawnienie darczyńców niezgodne z prawem i Pismem Świętym

Pomoc społeczna RODO Poprawmy prawo

Organizacje pozarządowe nie zostawiły suchej nitki na pomyśle ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który chce aby ujawniały one imiona i nazwiska darczyńców. Organizacje kościelne wskazują dodatkowo, że propozycja narusza wolność religijną i ewangeliczny nakaz jałmużny. Zastrzeżenia do projektu ma również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

23.11.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski