Bizneswoman na macierzyńskim może doglądać firmy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywanie działalności zarobkowej w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy pozbawia ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego. Czy wobec tego kobieta...

10.07.2015

Rada Ochrony Pracy oceniła działalność PIP

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 7 lipca 2015 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2014. W przyjętym w tej sprawie stanowisku sformułowała...

09.07.2015

Szkoła musi od razu reagować na cyberprzemoc

Konsekwencje muszą być bezwyjątkowe. Doprowadzone do końca, sprawiedliwe, adekwatne do przewinienia i dotkliwe - mówi o reakcji szkoły na cyberprzemoc Tomasz Kużmicz z SWPS.

09.07.2015

Czy Twój szef zgadza się na 2-tygodniowy urlop?

Rozpoczynający się właśnie czas urlopowy to idealny moment na odpoczynek. Według Kodeksu Pracy, co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie krócej niż 14 dni kalendarzowych. Jednak jak wynika z...

09.07.2015