Program 500 plus w tym tygodniu w Sejmie

Rezygnacja z wliczania świadczenia wychowawczego do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki to jedna z najważniejszych zmian, które w czasie dotychczasowych prac wprowadzono do projektu ustawy...

07.02.2016

W Radomsku przedterminowe wybory prezydenta

Samorząd terytorialny

W Radomsku (Łódzkie) rozpoczęły się w niedzielę przedterminowe wybory prezydenta tego miasta. Ich przeprowadzenie zarządziła premier Beta Szydło po tym jak dotychczasowa prezydent miasta Anna...

07.02.2016

Policja wyda na nowy sprzęt 67 mln zł

Zamówienia publiczne

Szczyt NATO w Warszawie oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, są okazją do kupna nowego sprzętu oraz uzupełnienia wyposażenia przez policję. Na zakupy przeznaczono w sumie 67 mln zł - informuje...

07.02.2016

Nowe przepisy dot. inwigilacji wchodzą w życie

W niedzielę 7 lutego br. wchodzi w życie nowelizacja zmieniająca zasady wykorzystywania przez policje i służby specjalne danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych.

07.02.2016

GIF: wstrzymanie w obrocie serii produktu Melfalax

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzja nr 1/WS/2016 wstrzymał w obrocie i stosowaniu na terenie całego kraju produkt leczniczy Melfalax 50, ampułki 50 mg. Decyzja dotyczy produktu o numerze serii:...

06.02.2016

RPO: uprawnienia dawców przeszczepu są niespójne

Regulacje określające uprawnienia dawców przeszczepu są niespójne. Różnią się zakresem podmiotowym oraz zakresem przysługujących uprawnień zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu...

06.02.2016