Audyt ważny dla start-upów

O zbliżających się zmianach w systemie nadzoru publicznego, a także istotnej dla start-upów współpracy z biegłymi rewidentami mówiła wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska podczas...

20.05.2015

Radom: wyciek amoniaku; 12 osób w szpitalu

BHP

12 osób trafiło w środę rano do szpitala po podtruciu amoniakiem w jednej z radomskich firm, zajmującej się wytwarzaniem linii oraz form do produkcji wyrobów betonowych. Z terenu wypadku ewakuowano...

20.05.2015

UOKiK: reklamacja także bez paragonu

Prawo konsumenta do reklamacji nie może być w żaden sposób ograniczane. Nie wolno też sugerować, że nie będzie możliwości jej złożenia w przypadku utraty paragonu przypominał UOKiK w decyzji wydanej...

20.05.2015

Seminarium o kontroli zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Zagadnienia związane z kontrolą zamówień publicznych będą tematem seminarium, organizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych. Spotkanie odbędzie się 29 maja 2015 r. w Warszawie.

20.05.2015

Kto odpowiada za szkody spowodowane robotami budowlanymi?

Budownictwo

Wadliwa realizacja inwestycji budowlanej upoważnia inwestora do skorzystania z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi. Może on też żądać naprawienia szkody powstałej na skutek niewykonania lub...

20.05.2015

Grecja: strajk w ochronie zdrowia na tle płacowym

Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni z państwowych szpitali w Grecji rozpoczęli w środę 20 maja 2015 roku 24-godzinny strajk. Przedstawiciele służby zdrowia nie zgadzają się na niskie...

20.05.2015

Rosną wpływy z tytułu podatku od gier

Wpływy do budżetu państwa z podatku od gier są coraz wyższe. To dobry znak, jednakże wciąż brakuje rozwiązań, które pozwolą na skuteczną walkę z szarą strefą - uważa Łukasz Czucharski z Komitetu...

20.05.2015