Oddział ginekologiczno-położniczy pozyska zestaw laparoskopowy oraz aparat USG. Druga inwestycja zakłada uruchomienie stacjonarnego angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia dla potrzeb pracowni hemodynamiki i radiologii zabiegowej oraz zakup systemu do ablacji serca.

Koszt obu inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł. Wartość zakupu sprzętu dla oddziału kardiologii to ponad 3,6 mln zł. 2,9 mln zł wyniesie finansowanie unijne, 330 tys. zł na ten cel przekaże samorząd województwa mazowieckiego. Sprzęt dla oddziału ginekologiczno-położniczego będzie kosztował prawie 0,5 mln zł, z czego 441 tys. zł będą stanowiły środki unijne, a 49 tys. zł – dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego.