Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, Unia Europejska opublikowała Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 25 listopada 2015 r., ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.
Jednocześnie rozpoczęły się konsultacje odnośnie przyszłych regulacji hurtowego rynku usług roamingu - link do dokumentu w polskiej wersji językowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1449577889634&uri=CEL..>>>

Rozporządzenie przewiduje zakończenie w czerwcu 2017 roku obowiązywania opłat roamingowych na terenie Unii Europejskiej oraz wprowadzenie zasad zabezpieczających neutralny i otwarty charakter Internetu w całej Unii.
W efekcie przyjętego rozporządzenia, Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w zakresie przeglądu hurtowego rynku usług roamingu, z którego sprawozdanie ma zostać przedstawione Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie do 15 czerwca 2016 r.
Konsultacji podlegają również wprowadzane mechanizmy realizacji polityki uczciwego korzystania (fair use) oraz zapewnienia zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat w roamingu (sustainability mechanism).

Konsultacje potrwają do 18 lutego 2016 r. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do udziału w nich.
Więcej: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-review-n... >>>


 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo Europejskie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł