Mniej wniosków o azyl w Polsce

W lipcu w Polsce spadła liczba wniosków o azyl - o status uchodźcy ubiegały się 1122 osoby, miesiąc wcześniej - niemal 1600. Najwięcej wniosków złożyli obywatele Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu. W...

24.08.2016

Nowy przejrzysty i intuicyjny serwis ZUS

Nowa odsłona strony internetowej ZUS ma umożliwić korzystanie zserwisu osobom zróżnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zachowanie kontrastów między linkami a tłem, odpowiednie formularze idokumenty...

24.08.2016

Prywatne firmy walczą o kontrakty autobusowe

Zamówienia publiczne

W wielu polskich miastach przewoźnicy komercyjni zwiększają swój udział na rynku autobusowej komunikacji miejskiej. Wynika to z faktu oferowanych w przetargach niższych stawek w stosunku do...

24.08.2016

Będą zmiany w systemie kształcenia lekarzy

Ministerialny zespół, który pracuje od marca 2016 nad założeniami zmian systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, zakłada zniesienie wolontariatu i ustalanie miejsc na rezydenturach zgodnie z...

24.08.2016

Niewielki udział biegłych w sporach przetargowych

Zamówienia publiczne

Mimo wzrostu liczby powoływanych biegłych w prowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą postępowaniach w dalszym ciągu jest ona niska. Wynika to z braku kompromisu między wymogiem merytorycznego...

24.08.2016

Ziobro: areszt dla przestępców, nie dla ich ofiar

Do aresztu mają trafiać przestępcy, a nie ich ofiary mówi minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Prokuratorzy dostali instrukcje, by składali zażalenia, jeśli sędziowie będą...

24.08.2016

MF określił wzór Dokumentu Przekazania Towaru

Szczegółowy tryb przeniesienia na terytorium kraju praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia, a także wzór dokumentu stosowanego przy takim przeniesieniu, określa...

24.08.2016

ZNP: większość nauczycieli nie popiera reformy

Na ponad 2,6 tys. nauczycieli, którzy wypowiedzieli się w sondzie przeprowadzonej przez Głos Nauczycielski gazetę Związku Nauczycielstwa Polskiego 31 proc. jest przychylnych pomysłom, które na zmiany...

24.08.2016

Stadion Śląski ma być gotowy za rok

Budownictwo

Stadion Śląski będzie gotowy za rok przekonują władze woj. śląskiego, które prowadzą modernizację tego obiektu. Na razie wybrano dostawcę ponad 54 tys. krzesełek - widownia ma być utrzymana w...

24.08.2016

Odwołanie i interes prawny po nowelizacji PZP

Zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii prawnej całkowicie zmienia wykładnię przepisu dotyczącego interesu prawnego, koniecznego do składania odwołania. Może to spowodować przewlekłość...

24.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski