Głównymi tematami posiedzenia było przyjęcie stanowiska Rady Ochrony Pracy ws. zagrożeń wypadkowych w budownictwie oraz program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018, który przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

Problematyka zadań kontrolnych i prewencyjnych zawartych w programie PIP koncentruje się na wspieraniu pracodawców w dążeniu do ograniczania zagrożeń skutkującymi wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. 

Polecamy: Zmiany w prawie pracy w 2016 r. Czy wiesz co Cię czeka?

Priorytetem pozostaje problematyka nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia nadużywania umów prawa cywilnego, a także czasu pracy (...) Nadal kontrolować będziemy czy przestrzegane jest prawo wobec pracowników tymczasowych - zapewniła Iwona Hickiewicz.

W programie PIP znalazły się także działania edukacyjne skierowane głównie do mikro i małych przedsiębiorstw, w których poziom znajomości prawa pracy jest zazwyczaj niższy niż w dużych zakładach. 

Zgodnie z zapowiedziami tylko w 2016 roku PIP planuje przeprowadzić ok. 80 tys. kontroli. Inspektorzy szczególną uwagę zwrócą na badanie przyczyn wypadków przy pracy, czas pracy czy zawieranie umów na czas określony. Inspekcja Pracy przewiduje, że w związku z nowelizacją Kodeksu pracy, która wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. w zakładach pracy może pojawić się szereg nieprawidłowości w zakresie zawierania umów terminowych.

Stałe zadania PIP uwzględniają również różnorodne działania o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym. Do udziału w takich przedsięwzięciach inspekcja zaprosi 110 tys. podmiotów - pracodawców, przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, dyrektorów szkół, nauczycieli. Program działania PIP został pozytywnie oceniony przez członków ROP. W dyskusji wskazywano na profesjonalne przygotowanie dokumentu, czytelną formę jego prezentacji czy zasadność wyboru priorytetów.