Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15, opublikowany został w Dzienniku Ustaw z datą 16 grudnia 2015 roku pood pozycją 2129.  Więcej>>>

Czytaj:
TK: trzech sędziów wybranych legalnie, dwóch nie>>
Trwa burza wokół braku publikacji wyroku TK>>
Jest śledztwo ws. "zaniechania" publikacji wyroku TK z 3 grudnia>>