Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej z podpisem prezydenta

Wymiar sprawiedliwości

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Służbie Więziennej. Po zmianach Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej (IWSW) będzie odpowiadał za rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych w szczególności przez osadzonych lub tymczasowo aresztowanych, którzy przebywają w zakładach karnych albo aresztach śledczych. Senat wcześniej odrzucił zmiany, jednak Sejm był za.

23.08.2022

Wysokie rachunki za ciepło - dodatek grzewczy nie wszystkim może pomóc

Finanse Nieruchomości

Na początku września Sejm ma zająć się projektem o dodatku grzewczym. Ogrzewający domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe, wyniesie ono od 500 do 3 tys. zł. Na pomoc będą mogły liczyć również osoby mieszkające w budynkach ogrzewanych ciepłem systemowym. Nikt jednak jeszcze projektu nie widział, a jego założenia budzą zastrzeżenia.

23.08.2022

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli taki sam jak w 2021 r.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego nauczyciela w 2022 r. wynosi 3.028,21. W 2022 zamrożono też pieniądze na doskonalenie nauczycieli - według ustawy w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12.400 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego.

23.08.2022

Zespół ministra przygotuje nową ustawę o Polskiej Akademii Nauk

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki powołał zespół doradczy do spraw opracowania projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Grono to będzie analizowało istniejące już projekty reformy PAN – zapewniła rzeczniczka prasowa resortu edukacji i nauki Adrianna Całus. Zaniepokojenie składem zespołu, w którym nie ma nikogo z PAN, wyraziła m.in. Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.

23.08.2022

Wyjazd powyżej miesiąca na Ukrainę pozbawia uprawień, ale można je odzyskać

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca, pozbawia go uprawnienia do uznania jego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r., za legalny. Utrata tego uprawnienia nie powoduje jednak braku możliwości uzyskania go w przyszłości, przy ponownym spełnieniu warunków specustawy – wyjaśnia MSWiA.

23.08.2022

Pełnomocnik sędziego Tulei: Prezes sądu nie ma mocy zawieszania wyroków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czy zarządzenie prezesa sądu apelacyjnego ma moc zawieszenia skutków prawomocnego orzeczenia sądu? Z takim pytaniem adwokat prof. Michał Romanowski, pełnomocnik sędziego Igora Tulei, zwrócił się do prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Przanowskiej-Tomaszek, która odmawia wykonania postanowienia o zabezpieczeniu nakazującego dopuszczenie sędziego Tuleyi do orzekania.

23.08.2022

Rekompensatę za utracone zarobki po ćwiczeniach wojskowych w 2022 r. ma wypłacać wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Samorząd terytorialny Prawo pracy Wojsko

Świadczenia pieniężne za ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy odbywające się w 2022 r. powinien na „starych” zasadach ustalić i wypłacić wójt lub burmistrz (prezydent miasta) – twierdzi Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Według niego, kompetencja dowódcy jednostki wojskowej w tym zakresie może zostać zrealizowana dopiero w 2023 roku.

23.08.2022

Sędziowie: Stawki za "urzędówki" uwłaczają godności zawodu adwokackiego

Wymiar sprawiedliwości

W żywotnym interesie wymiaru sprawiedliwości leży zapewnienie obywatelom należytej pomocy prawnej m.in. poprzez wsparcie ze strony osób zawodowo się tym zajmujących i należycie do tego przygotowanych. Wynagrodzenie wypłacane przez Skarb Państwa adwokatom musi być godziwe oraz odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, uwzględniać jej ilość i jakość - wskazuje Stowarzyszenie Sędziów Themis w przyjętej właśnie uchwale.

23.08.2022

Fundacja Helsińska: Propagandowa TVP nie ochroni obywateli

Administracja publiczna

Uprzywilejowanie państwowej telewizji w dostępie do korzystnego pasma nadawania, z którego usunięte zostały inne stacje, motywowane nałożonym na nią obowiązkiem informowania społeczeństwa o zagrożeniach, jest nieuzasadnione, bo nieobiektywny i manipulacyjny charakter jej przekazu skutkuje ograniczonym zasięgiem tego medium - uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

23.08.2022

Jest dużo pracy dla fachowców, ale zarobki nie kuszą Polaków

Rynek Prawo pracy

Betoniarze, cieśle, dekarze, ślusarze – specjaliści z fachem w ręku są obecnie na wagę złota. Sprzyja im m.in. utrzymujący się deficyt kadrowy, ale również powracająca moda na rzemiosło. Młodzi nie garną się jednak do tych prac, bo wynagrodzenia nie zachęcają. Personnel Service, na podstawie Barometru Zawodów, przygotował zestawienie TOP12 profesji, które w najbliższych latach przeżyją renesans, oraz oszacował ich wynagrodzenia.

23.08.2022

Dodatek 3 tys. zł tylko dla ogrzewających węglem - ustawa podpisana

Samorząd terytorialny Domowe finanse

Dodatek osłonowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje tylko gospodarstwom domowym ogrzewającym mieszkania węglem kamiennym, brykietem lub peletem, które mają źródło ciepła wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku - wynika z ustawy o dodatku węglowym, którą podpisał prezydent.

23.08.2022

Subwencja oświatowa wkrótce dostosowana do zmian w awansie

Zarządzanie oświatą

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało nowy projekt podziału subwencji oświatowej - ma to związek ze zmianami w awansie zawodowym nauczycieli, które mają obowiązywać od 1 września 2022 r. Rozporządzenie określa zasady dokonania podziału kwoty przewidzianej na ten cel, tj. 251 mln 200 tys. zł.

23.08.2022

Stwierdzenie wypadku przy pracy wymaga pochylenia się nad jego definicją

BHP Ubezpieczenia społeczne

Prawodawca określił, jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy. Zgodnie z ustawą, musi ono być nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, spowodować uraz lub śmierć oraz nastąpić w związku z pracą. Jeśli zabraknie chociaż jednego z tych elementów, dane zdarzenie nie będzie mogło zostać tak zakwalifikowane.

23.08.2022

Certyfikowanie aplikacji medycznych może być przedpolem ich przyszłej refundacji

Pacjent Opieka zdrowotna

Niektóre kraje europejskie wprowadzają systemy oceny aplikacji medycznych, aby w przyszłości umożliwić refundowanie ze środków publicznych tylko tych sprawdzonych i bezpiecznych. Dodatkowo, przyznawane certyfikaty ułatwiają pacjentom wybór aplikacji, która jest wyrobem medycznym, a więc przeszła przez surową ocenę. Podobne działania zapowiedziało ostatnio Ministerstwo Zdrowia.

23.08.2022

WSA: Nauka za granicą nie pozbawia świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzanie oświatą

Czasowe przebywanie poza granicami kraju w celu pobierania nauki nie stanowi przeszkody do przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Odmienny pogląd naruszałby jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, czyli zasadę swobodnego przepływu osób orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

23.08.2022

Nie będzie wyrównania dla emerytów z roczników innych niż 1953 – projekt w sejmowej zamrażarce

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Rząd negatywnie zaopiniował senacki projekt ustawy mający przywrócić emerytom urodzonym także w innym roku niż 1953 pełną podstawę obliczenia emerytury, która została im pomniejszona od 2013 r. o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Projekt trafił do sejmowej zamrażarki. Zdaniem ekspertów, rząd szkodzi emerytom przede wszystkim w zakresie wyrównania wypłat za miniony okres.

23.08.2022

Samorządy: Stwierdzanie zgonu to kolejne zadanie bez wynagrodzenia

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia

Projektowana nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma m.in. uporządkować sprawy związane ze stwierdzaniem zgonu. I projektowane przepisy czynią temu zadość. Ustawodawca zapomniał jedynie, że stwierdzanie zgonu to także koszty, które ktoś musi sfinansować. Samorządowcy obliczyli, że chodzi o ponad 40 mln zł rocznie.

23.08.2022

Coraz wyższe stopy to zyski banków i straty kredytobiorców - będą procesy

Prawo cywilne Banki Kredyty

Prawnik mający kredyt w złotówkach wezwał Narodowy Bank Polski do naprawienia szkody spowodowanej podwyżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Uważa, że nie poprzedzone żadną analizą podwyżki uderzają w kredytobiorców, a przynoszą zyski bankom. Czy wygra, nie wiadomo, ale to już kolejny sposób "złotówkowiczów" na wysokie raty, a prawnicy mają też inne.

23.08.2022

Niegodne urzędówki? W większości izb adwokat może się już wypisać z listy

Wymiar sprawiedliwości

Od dłuższego czasu trwa prawdziwa batalia o adwokackie i radcowskie stawki za pomoc prawną z urzędu. Już w styczniu pojawiły się sygnały, że z powodu ich wysokości część prawników prosi izby o możliwość "wypisania" się z list prawników gotowych na "urzędówki". Początkowo praktyka była różna, teraz przykładowo w adwokaturze 23 na 24 rady dają taką możliwość.

23.08.2022

Specustawa ma przyspieszyć budowę rządowych serwerowni dla administracji

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo

Stworzenie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych to inwestycja, która ma przyczynić się do bezpiecznego przechowywania danych z systemów administracji rządowej. Specjalne procedury zaplanowane w projekcie ustawy dotyczące procesów związanych z przygotowaniem i realizacją tej inwestycji mają pozwolić na sprawną budowę rządowych serwerowni.

22.08.2022