Koniec budowy autostrady A4

Zamówienia publiczne

Ostatni budowany odcinek A4 został oddany do użytku, dzięki czemu najdłuższa autostrada w Polsce jest przejezdna na całym przebiegu - poinformowała GDDKiA w komunikacie.

20.07.2016

Małe zmiany w przepisach o obniżonej stawce VAT

Minister finansów zmienił rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zmiany związane są z...

20.07.2016

Sklep internetowy nie zawsze bez kasy fiskalnej

W przypadku gdy płatność jest regulowana z wykorzystaniem karty płatniczej to wówczas obrót musi być zaewidencjonowany na kasie rejestrującej - wyjaśnił Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z dnia...

20.07.2016

WUG: 10 rejonów kopalń pod szczególnym nadzorem

BHP

W kopalniach węgla kamiennego oraz rud miedzi jest obecnie dziesięć rejonów, uznanych przez nadzór górniczy za szczególnie niebezpieczne podał we wtorek Wyższy Urząd Górniczy (WUG). To miejsce, gdzie...

20.07.2016

Ranking Samorządów 2016 - znamy najlepsze gminy w Polsce

Samorząd terytorialny

Gdańsk zwycięzcą w kategorii miast na prawach powiatu, Kołobrzeg najlepszy spośród gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz Zielonki liderem wśród gmin wiejskich -Rzeczpospolita po raz dwunasty...

20.07.2016

Zmienią się przepisy dotyczące zwolnień od akcyzy

Minister finansów zmienił rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego wprowadzając do niego rozwiązania, które mają doprowadzić do wywiązania się Polski z przyjętych na siebie zobowiązań,...

20.07.2016

Dodatek uzupełniający zniknie już w przyszłym roku

Od 2017 r. chcemy uwolnić samorządy od tzw. średniej, oznacza to, że gminy nie będą już musiały wypłacać pedagogom dodatków uzupełniających - zapowiada minister edukacji, którą cytuje Rzeczpospolita.

20.07.2016

Konin: samorząd zlikwiduje ośrodek medycyny pracy

Komisja zdrowia i bezpieczeństwa publicznego sejmiku województwa wielkopolskiego przegłosowała decyzję na temat likwidacji filii Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, funkcjonującej w Koninie....

20.07.2016

Jak poinformować mieszkańców o zagrożeniu?

Samorząd terytorialny

Letnie miesiące to czas gwałtownych i niebezpiecznych zdarzeń pogodowych takich jak burze, nawałnice czy powodzie. Ostatnie ulewy w Warszawie i Trójmieście spowodowały liczne podtopienia, które...

20.07.2016