Od stycznia 2017 r wzrośnie stawka opłaty OZE

Środowisko

Od 1 stycznia 2017 r wzrośnie stawka opłaty OZE do 3,70 zł/MWh - wynika z informacji na stronach Urzędu Regulacji Energetyki. Teraz jest to 2,51 zł za jedną megawatogodzinę (MWh) zużytej energii.

25.11.2016

Jak rozstać się z pracownikiem?

Każdy stosunek pracy może ulec rozwiązaniu. Sposoby ich rozwiązywania zależą od powodów, leżących u podstaw podjęcia decyzji o rozwiązaniu, a także od rodzaju łączącej strony umowy o pracę. Jednym z...

25.11.2016

Rząd za rejestracją upraw GMO

Środowisko

Przyjęty przez rząd projekt dotyczący upraw GMO wprowadzi obowiązek ich rejestracji. Prowadzenie uprawy będzie wymagało utworzenia specjalnej strefy po uzyskaniu zezwolenia. Równocześnie zastrzeżenia...

25.11.2016