Wspólna obsługa szkół według nowych przepisów

Samorząd terytorialny

Zmiany w systemie oświaty i ich wpływ na organizację edukacji w samorządach, przedszkolach i szkołach będą tematem przewodnim II Konferencji Edukacja w Samorządach. Konferencja odbędzie się w ramach...

06.10.2016

Sejm za ratyfikacją porozumienia klimatycznego

Środowisko

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP porozumienia klimatycznego ONZ. Umowa zobowiązuje wszystkie państwa m.in. do ograniczania emisji CO2, co w konsekwencji ma przyczynić się do...

06.10.2016

System IOWISZ tematem bezpłatnego szkolenia

Wydawnictwo Wolters Kluwer organizuje bezpłatne szkolenie on-line dotyczące Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), czyli teleinformatycznego narzędzia wykorzystywanego...

06.10.2016

TK 7 listopada zbada zapis o wyborze prezesa TK

7 listopada Trybunał Konstytucyjny zbada zapis o wyłanianiu kandydatów na prezesa TK. Wniosek taki złożyły PO i Nowoczesna po tym, jak 11 sierpnia TK niejednogłośnie uznał za niekonstytucyjne...

06.10.2016

Sejm wyraził uznanie dla nauczycieli polonijnych

Sejm przyjął w czwartek przez aklamację uchwałę w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym. Doceniając ich szczególne zasługi Sejm określił nauczycieli polonijnych jako ambasadorów...

06.10.2016