Taki wymóg wynika z ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Zgodnie z jej przepisami przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, np. urzędy administracji rządowej oraz samorządowej, będą musiały zapewniać określoną stawkę godzinową osobom wykonującym pracę w oparciu o umowy-zlecenia oraz o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu.
 
 

Również w Warszawie nie będzie potrzeby zwiększania pensji opiekunom, bo jej aktualnie obowiązująca kwota wynosi 17,86 zł brutto za godzinę opieki. Jednak nie wszystkie jednostki są w tak komfortowej sytuacji.