Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadza od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Do końca 2016 r. nie będą jednak kwestionowane rozliczenia dokonywane przez samorządy z zastosowaniem dotychczasowego modelu.

Nowe przepisy zostały uchwalone w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., który stwierdził, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Oznacza to, że gmina, jako podatnik VAT, będzie zobowiązana do rozliczania także czynności dokonywanych przez jej zakłady i jednostki budżetowe.

Ustawa wejdzie w życie 1 października 2016 r.