Program edukacyjny: Lek bezpieczny oczami dziecka

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych realizuje nowy program edukacyjny pod nazwą „Lek bezpieczny oczami dziecka” . Jest on skierowany do najmłodszych...

09.12.2016

Płatności z KE płyną coraz szybciej

Samorząd terytorialny

Kolejna transza refundacji funduszy na lata 2014-2020 jest już w Polsce. 231,5 mln euro (ponad 1 mld zł) to zwrot wydatków poniesionych w projektach dofinansowanych ze środków Programu Infrastruktura...

09.12.2016

Pszczyna przygotował kampanię przeciw niskiej emisji

Środowisko

Pszczyński urząd miasta przygotował kampanię nagłaśniającą problem szkodliwej niskiej emisji i koordynującą działania proekologiczne w gminie. Pszczyna znalazła się na drugim miejscu listy...

09.12.2016

Rzecznik Praw Pacjenta dostępny dla osób głuchych

Od grudnia 2016 roku osoby głuche oraz głuchonieme mogą kontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta poprzez aplikację mobilną Migam. Użytkownik połączy się wówczas z infolinią Biura za...

09.12.2016