1 Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
6. wydanie zbioru przepisów z prawa nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Autor: Władysław Grześkiewicz.
Rok wydania: 2017.
Książka kompleksowo przedstawia złożoną problematykę egzekucji z nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Ukazano w niej procedurę stosowania egzekucji z nieruchomości przez administracyjne organy egzekucyjne, z uwzględnieniem istotnego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo pierwokupu nieruchomości.
Autor: Wojciech Gonet.
Rok wydania: 2017.
W książce przedstawiono praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości, które zostały uregulowane w ponad 20 aktach prawnych. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Prawo pierwokupu nieruchomości
Wojciech Gonet
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Rok wydania: 2017.
Szóste wydanie zbioru przepisów w Serii z Paragrafem. 

Fragment publikacji (.pdf)