Wójt Kozłowa oskarżony o przestępstwa korupcyjne

Samorząd terytorialny

O przestępstwa korupcyjne oskarżyła wójta gminy Kozłowo (warmińsko-mazurskie) Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Wójt miał m.in. wręczyć łapówkę radnemu za to, że ten zgłosi wniosek o podwyżkę pensji...

30.06.2017

Samorząd Rudy Śląskiej pracuje nad koncepcją smart city

Samorząd terytorialny

Rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem ulicznym, systemy oświetlenia miasta, monitoring jakości powietrza i hałasu oraz miejska sieć szerokopasmowa - to główne kierunki koncepcji smart city -...

30.06.2017

Prof. Wojciech Popiołek świętuje jubileusz

Prawnicy

Pionierski charakter wielu tez naukowych oraz konstrukcji jurydycznych, podejmowanie tematów nieopracowanych w nauce, o dużej przydatności dla praktyki krajowego i międzynarodowego obrotu handlowego...

30.06.2017

PIP chce walczyć z tzw. syndromem pierwszej dniówki

PIP proponuje, aby zgłoszenie pracownika i zleceniobiorcy do ZUS, a także potwierdzenie zawarcia umowy cywilnoprawnej na piśmie, odbywało się jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Ta zmiana...

30.06.2017

Jak przedsiębiorcy oceniają sytuację biznesową?

Koniunktura gospodarcza w Polsce nadal się umacnia, jednak nie tak szybko, jak w poprzednich miesiącach. Nieznacznie maleje ponadto odsetek firm oczekujących poprawy sytuacji w kolejnych okresach tak...

30.06.2017

UE porządkuje kodyfikację prawa spółek

Dziś w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dyrektywę w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, będącą kodyfikacją sześciu wcześniejszych aktów w tym zakresie.

30.06.2017

78,5 proc. tegorocznych absolwentów zdało maturę

Świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 14,8 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu; pozostali...

30.06.2017

Dochody w ramach wsparcia z BFG bez podatku

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z tytułu realizacji gwarancji i otrzymanej dotacji w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny...

30.06.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski