Jak mówi, zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, istnieje wskazanie do większego wykorzystania zawodu pomocniczego i odciążenie w pracy pielęgniarek i położnych. Należy podkreślić, że w wielu krajach europejskich zawody pomocnicze są wykorzystywane w opiece zdrowotnej na dużo większą skalę niż w Polsce, co umożliwia personelowi medycznemu realizowanie swoich podstawowych obowiązków, jakimi są czynności specjalistyczne medyczne i edukacyjne. Jest to kluczowe, zwłaszcza przy tak dramatycznej sytuacji w zawodzie jak ta, która ma miejsce w Polsce.

Obecnie współczynnik pielęgniarek i położnych przypadających na 1000 mieszkańców wynosi jedynie 5,2, natomiast wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosi 9,8. Prognoza na 2033 rok zakłada, że będzie brakowało 169 tys. pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki i położne podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i są specjalistami w swoich dziedzinach, w których mogą realizować czynności medyczne samodzielnie.
 
- Nie wszystkie czynności, które aktualnie są przypisane kompetencyjnie do zawodu pielęgniarki lub położnej, musi wykonywać pielęgniarka lub położna. Pielęgniarki i położne powinny koordynować opiekę nad pacjentem i wykonywać samodzielne czynności medyczne i edukacyjne, które stanowią podstawę ich zawodu. Zgodnie z tendencją substytucji usług zdrowotnych, niektóre czynności o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym mogłyby być wykonywane przez pomocniczy zawód medyczny – będący istotnym wsparciem, zarówno dla pielęgniarek i położnych, jak i dla pacjentów. Zwłaszcza w sytuacji, w której brakuje pielęgniarek – współczynnik pielęgniarek i położnych przypadających na 1000 mieszkańców wynosi jedynie 5,2, natomiast wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosi 9,8. Wsparcie ze strony zawodu pomocniczego, odciąży pielęgniarki i położne oraz umożliwi realizację zadań, które wynikają z wysokich umiejętności i kompetencji zawodu. Takie rozwiązanie nieco poprawi warunki pracy personelu medycznego i znacząco wpłynie na poprawę opieki nad pacjentami” – mówi Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.