Projekt: zachęty i gwarancje dla przedsiębiorców

Rządowy projekt ustawy Prawo przedsiębiorców zawiera nie tylko obecnie funkcjonujące i sprawdzone rozwiązania prawne, ale też nowe regulacje, które mogą zachęcić do podejmowania działalności...

28.11.2017

Dochody budżetu państwa coraz wyższe

Według szacunkowych danych, ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, w okresie styczeń - październik 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 26,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem...

28.11.2017

MF chce utworzyć nowy rejestr podatników VAT

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada stworzenie nowego rejestru podatników VAT. Wykaz ma zawierać dane identyfikujące przedsiębiorcę,...

28.11.2017

Biznes krytykuje wysokie stawki za wodę

Środowisko

W okresie przejściowym, do 31 grudnia 2019 r., stałe opłaty za wodę mają być znacząco wyższe od tych przewidzianych docelowo, wynika z projektu rozporządzenia rządu w sprawie jednostkowych stawek...

28.11.2017

Ratownicy górniczy świętowali Barbórkę

BHP

Polskie ratownictwo górnicze to marka sama w sobie; jest szanowane za profesjonalizm i najwyższą gotowość niesienia pomocy w każdych warunkach, nie tylko podczas podziemnych katastrof - mówił we...

28.11.2017

Są już poprawki do projektu PiS ustawy o KRS

Możliwość wskazania maksymalnie 9 kandydatów do KRS przez jeden klub poselski oraz prawo zgłaszania kandydatów do Rady przez przedstawicieli innych zawodów prawniczych prokuratorów, adwokatów, radców...

28.11.2017