Przepis o dodatkowych zasiłkach opiekuńczych znalazł się w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która w tym tygodniu została przyjęta przez Senat. Większość przepisów tej nowelizacji dotyczy instrumentów wspierających m.in. samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i artystów.

Czytaj: Senatorowie chcą wsparcia dla samorządowych i innych instytucji kultury>>
 

W ustawie tej znalazł się też przepis, że po wakacjach Rada Ministrów nadal będzie mogła wydawać rozporządzenia w sprawie przyznania dodatkowych zasiłków opiekuńczych. Deklaracja premiera oznacza, że rząd zamierza stworzyć taką możliwość. 

Premier zastrzegł jednak, że taka możliwość nie będzie powszechna, dodatkowy zasiłek zostanie przyznany - jak powtórzył - w przypadku, kiedy któraś ze szkół przejdzie na procedurę nauki zdalnej.

Zasiłek był od marca do lipca

Możliwość korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez rodziców, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem w czasie, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach były zawieszone, wprowadzona została w marcu. Początkowo dodatkowy zasiłek był przyznany na 14 dni, jednak rząd sukcesywnie przedłużał czas jego obowiązywania aż do 26 lipca.

Dodatkowy zasiłek był przyznawany rozporządzeniem Rady Ministrów, a podstawą do jego wydawania były przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy te wygasają jednak 180 dni po wejściu w życie ustawy, więc konieczna była nowelizacja, aby zasiłek – w razie potrzeby – mógł być przyznawany także po wakacjach.