Plany zmiany sytemu doskonalenia nauczycieli

Plany MEN dotyczące zmian w systemie doskonalenia nauczycieli przedstawił 30.06. posłom z sejmowej komisji Edukacji Nauki i Młodzieży wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski.

02.07.2009

Projekt zmiany ustawy Karta Nauczyciela

Na stronie internetowej MEN opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy karta nauczyciela, w brzmieniu przyjętym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2007 r.

22.11.2007

Zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego

Z dniem 1 września 2007 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i...

05.06.2007
1    363  364  365  366  367