Ważne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Sądowe akta mogą być tworzone i przechowywane w formie elektronicznej, pismo sądowe można będzie doręczyć także w miejscu pracy, a pismo wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie będzie...

15.03.2010

Maklerzy i doradcy odpowiedzą według starych zasad

Do odpowiedzialności dyscyplinarnej maklera i doradcy za zdarzenia zaistniałe i niezakończone przed dniem 24 października 2005 r., czyli dniem wejścia w życie ustawy z 2005 r. o obrocie instrumentami...

13.03.2010

Wolontariusze nie pomogą spółdzielniom socjalnym

Wolontariusze nie będą już mogli nieodpłatnie uczestniczyć w prowadzonej przez spółdzielnie socjalne działalności gospodarczej taką zasadę wprowadza obowiązująca od 12 marca 2010 r. nowelizacja...

13.03.2010

Organizacje społeczne uprzywilejowane

Organizacje pożytku publicznego będą uprzywilejowane przy zawieraniu umów dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

13.03.2010

Premier podpisze nowy regulamin rozpoznawania odwołań

Zniesienie instytucji protestu spowodowało konieczność określenia nowych zasad rozpoznawania odwołania jako podstawowego środka ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego....

12.03.2010

Dostawcę energii zmienimy w ciągu miesiąca

Wchodząca dziś w życie nowelizacja prawa energetycznego ma ułatwić zmiany dostawców prądu. W internecie będzie można porównać oferty konkurencyjnych sprzedawców, a za przerwy w dostawie energii...

11.03.2010

Nowa ustawa ma zabezpieczyć wierzycieli

W Senacie jest już nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Według ekspertów celem wprowadzenia zmian w ustawie jest udoskonalanie procesu przekazywania informacji gospodarczych...

11.03.2010

1 proc. lepiej kontrolowany

Organizacje pożytku publicznego będą musiały raportować na co wydały środki z 1-procentowych wpłat podatników. Taki obowiązek wprowadziła obowiązująca od 11 marca br. nowelizacja ustawy o...

11.03.2010

Nowa definicja organizacji pozarządowej

Za organizacje pozarządowe należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Taka definicja organizacji...

11.03.2010

Celnicy zbrojni jak policja

Podobne jak w innych uzbrojonych formacjach zasady użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych określi nowe rozporządzenie przyjęte 9 marca przez rząd....

10.03.2010

Leszek Kubicki: cicha amnestia byłaby tragedią

Przez te wszystkie kampanie, ciągłe odwoływanie się do potrzeby zwiększenia surowości, krytykę liberalizmu sądów w świadomości społecznej nastąpiła szkodliwa dewaluacja parytetu jednostki surowości...

09.03.2010

Rząd nadal pracuje nad ustawą o doradcach prawnych

Minister sprawiedliwości nie rezygnuje z prac nad projektem ustawy o państwowym egzaminie prawniczym, która na rynek usług prawnych miałaby wprowadzić nowy zawód - doradców prawnych. Jak informuje...

09.03.2010

Będzie możliwość miarkowania opłat komorniczych

Możliwość złożenia wniosku o obniżenie opłaty stosunkowej od wartości wyegzekwowanego świadczenia, to jedna ze zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

09.03.2010

Praca ma być lepiej chroniona

Pracodawcy będą musieli zawierać umowy o pracę jeszcze przed jej rozpoczęciem. Podejmujący pierwszą pracę będą mieli udzielany urlop na bardziej przejrzystych zasadach. Inspektorzy pracy mogą zyskać...

09.03.2010

Będzie większa kontrola nad podsłuchami

Lepszą, bardziej efektywną i merytoryczną kontrolę sądu i prokuratora nad ustawowo dozwolonymi czynnościami operacyjnymi organów ścigania (np. zakładaniem podsłuchów telefonicznych), które ingerują w...

09.03.2010