Ulga internetowa nie tylko w miejscu zamieszkania

Z ustawy o PIT ma zniknąć zapis mówiący, że odliczenie wydatków na internet jest możliwe tylko wtedy, jeżeli z sieci korzysta się w miejscu zamieszkania. Oznacza to, że ulgę odliczą także ci, którzy...

19.08.2010

Województwa i powiaty legalnie wesprą małe firmy

Dopuszczenie udziału kapitałowego samorządu województwa i samorządu powiatowego w funduszach poręczeniowych i pożyczkowych, czyli jednoznaczne sformułowanie przepisu dopuszczającego tworzenie lub...

19.08.2010

Spółka wg ustawowego wzorca w 24 godz.?

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie ocenia przedstawiony przez resort sprawiedliwości do konsultacji społecznych projekt ustawy dotyczący rejestracji spółki z o.o. według...

19.08.2010

Rząd zapowiada jesienne przyspieszenie legislacyjne

Szef doradców premiera Michał Boni zapowiedział, że do początku października rząd przygotuje trzy pakiety projektów ustaw. Jeden - dotyczący budżetu i reformy finansów publicznych - zostanie...

19.08.2010

Stalking trafi do kodeksu

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego pracuje nad szczegółami regulacji nowego przestępstwa, jakie pojawić się ma w naszym kodeksie karnym. Dotyczy to stalkingu, czyli uporczywego, złośliwego...

19.08.2010

Mniej biurokracji w międzynarodowych usługach

Usługodawcy działający na międzynarodowych rynkach mogą spodziewać się zmniejszenia ciążących na nich obowiązków dotyczących przekazywania organom państwa stałego prowadzenia działalności albo...

18.08.2010

Giełdowi gracze będą bezpieczniejsi

Korzystne dla inwestorów giełdowych zmiany w systemie gwarantowania ich środków u brokerów przygotowuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych....

18.08.2010

Zmianyw CIT i PIT: podatek dopiero po zbyciu majątku

W przypadku zbycia składnika majątku opodatkowany ma być faktycznie uzyskany przychód, a nie - jak planowało Ministerstwo Finansów - szacunkowa jego wartość. To sukces przedsiebiorców - twierdzi BCC,...

18.08.2010

Kolej będzie mogła zbankrutować

Zniesienie nieograniczonych gwarancji państwowych przyznanych przedsiębiorstwom kolejowym oraz możliwość ogłoszenia upadłości spółek wykonujących kolejowe przewozy ludzi i rzeczy przewiduje przyjęty...

18.08.2010

Kolejna forma pomocy firmom zagrożonych kryzysem

Określenie przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy przedsiębiorcom zagrożonym w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego to główny cel rozporządzenia w sprawie udzielania...

18.08.2010

Podwykonawcy łatwiej odzyskają swoje długi

Podwykonawcy, którzy dołączą do pozwu gwarancję bankową, uzyskają nakaz zapłaty przeciw inwestorom i wykonawcom robót budowlanych, którzy zalegają z płatnościami. Komisja nadzwyczajna Przyjazne...

18.08.2010

Kurator sprawdzi skazanego na odległość

Kurator sądowy nadzorujący skazanego, który odbywa karę pozbawienia wolności we własnym domu, sam zdecyduje, czy istnieje potrzeba spotykania się z odbywającym karę.

18.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski