Komornik będzie mógł odmówić egzekucji

Wierzyciel dochodzący swojej należności musi się liczyć z odmową przeprowadzenia egzekucji, jeżeli zbyt duża odległość okaże się nieopłacalna dla komornika....

15.07.2010

Pozwy zbiorowe już nie straszą

Już 19 lipca wejdą w życie przepisy ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Według ekspertów Kancelarii Prawniczej Deloitte Legal firmy nie powinny lekceważyć pozwów zbiorowych, jednak...

15.07.2010

Unia daje krajom swobodę w uprawie GMO

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek 13 lipca, by to kraje członkowskie same decydowały, czy chcą zezwolić, ograniczyć czy zupełnie zabronić uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na części...

14.07.2010

E-ustawy i rozporządzenia będą bezpieczne w sieci

Rocznie notuje się kilkanaście ataków hakerów na rządowe witryny internetowe. Ataki są możliwe m.in. dlatego, że w wielu instytucjach rządowych używa się np. zdezaktualizowanego oprogramowania....

14.07.2010

Korzystne zmiany w ustawie o kontroli skarbowej

Od 1 lipca br. obowiązuje nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej wprowadzająca zrównanie praw podatnika z organami w zakresie naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz możliwość...

14.07.2010

Zmiany w podatkach dla usuwania skutków powodzi

Majowa i czerwcowa powódź wyrządziła tak ogromne szkody, że konieczne stało się wprowadzenie szczególnych rozwiązań prawnych, mających zagwarantować poszkodowanym niezbędną pomoc oraz uproszczone...

14.07.2010

Więcej kompetencji dla rzeczników patentowych

Zmiany w zakresie kompetencji rzeczników patentowych, zasad wykonywania przez nich zawodu oraz rejestru kancelarii patentowych, przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach...

14.07.2010

Nowe standardy w ustawie o RTV

Pojęcie audiowizualnych usług na żądanie, procentowe gwarancje emisji utworów w języku polskim oraz ułatwienia dla niepełnosprawnych - to niektóre z przyjętych 13 lipca br. przez Radę Ministrów...

14.07.2010

Porządkująca nowelizacja, zagrożenia realne

W ustawie o zamówieniach publicznych określenie organ administracji rządowej zastąpić ma organ władzy publicznej. Według rządu to tylko zmiana porządkująca. Według przedsiębiorców jak najbardziej...

14.07.2010

Międzynarodowy sukces kancelarii Wardyński

W rankingu Whos Who Legal 2010 kancelaria Wardyński i Wspólnicy po raz trzeci z rzędu została ogłoszona polską firmą prawniczą roku. (na zdjęciu Tomasz Wardyński)...

13.07.2010

Za stalking do trzech lat więzienia

Uporczywe nękanie, czyli stalking, będzie zagrożony karą do trzech lat więzienia. Wpisanie takiego przestępstwa do Kodeksu karnego z zagrożeniem taką właśnie karą, zapowiedzieli we wtorek 13 lipca...

13.07.2010

Nowe obowiązki rzeczników konsumentów

Komisja Europejska chce żeby organy państw członkowskich UE odpowiedzialne za ochronę konsumentów gromadziły dodatkowe dane o zgłaszanych skargach i zapytaniach. KE przygotowała specjalne zalecenia w...

13.07.2010

Premier wydał nowy wykaz gmin i powiatów

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw ukazało się w Monitorze Polskim nr 48, poz. 65....

13.07.2010

Niejasny przepis o nowym ubezpieczeniu lekarzy

Zapis w rozporządzeniu dotyczącym nowego obowiązkowego ubezpieczenia dla lekarzy i lekarzy dentystów jest nieprecyzyjny i niejasny - ocenia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz. Nie...

12.07.2010

Polski sąd dopasuje zagraniczny wyrok

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego. Chce, by polski sąd, przejmując do wykonania karę osoby wydanej w drodze europejskiego...

11.07.2010