Szeregowi posłużą w wojsku dłużej

Wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych znosi ograniczenia czasowe w pełnieniu przez żołnierzy zawodowych kontraktowej służby wojskowej. Dotychczas mogło to...

25.03.2016

Kodeks cywilny z tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

22 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity Kodeksu cywilnego (poz. 380). Akt dostępny w serwisie Prawo.pl.

24.03.2016

Nowy wzór zdjęcia do prawa jazdy

Samorząd terytorialny

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa wprowadziło nowy wzór zdjęcia do prawa jazdy (taki sam jak do dowodu osobistego) oraz określiło wzór decyzji o wydaniu prawa jazdy.

21.03.2016