Opublikowano tekst jednolity ustawy o RIO

Samorząd terytorialny

W dniu 22 kwietnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz....

25.04.2016

Wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu bez zmian

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy na dotychczasowym poziomie pozostawiają wysokość opłat za wydanie karty pojazdu oraz za wydanie jej wtórnika. Za wydanie tych dokumentów organ rejestrujący będzie pobierał 75 zł.

22.04.2016

Zmiany w prawie konsumenckim już obowiązują

Od 17 kwietnia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzone przez nią zmiany oznaczają lepszą ochronę konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych.

17.04.2016

Niższe grzywny w postępowaniu cywilnym

Maksymalne grzywny orzekane za uchybienie przepisom Kodeksu postępowania cywilnego będą niższe. Wchodzące dziś w życie zmiany wprowadzono przy okazji reformy procedury karnej.

15.04.2016