MZ przygotowuje zmiany w pytaniach w LDEK

Ministerstwo Zdrowia 30 czerwca 2016 r. opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Projekt...

04.07.2016

Od 2017 roku porady dietetyczne finansowane przez NFZ

Od 2017 roku porady dietetyczne dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci będą finansowane ze środków publicznych - wynika z projektu Narodowego Programu Zdrowia. O takie rozwiązanie apelował ruch...

02.07.2016

Opublikowano nowe taryfy w zakresie kardiologii

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłosił nowe taryfy w zakresie leczenia szpitalnego dotyczące świadczeń kardiologicznych. Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej...

30.06.2016

Projekty taryf w zakresie opieki długoterminowej

W Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zostały opublikowane projekty taryf świadczeń w zakresie opieki długoterminowej. Konsultacje w sprawie projektu...

30.06.2016

Od 1 lipca 2016: nowa lista leków refundowanych

1 lipca 2016 roku wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Na liście znalazło się 107 nowych produktów. Zmiany wprowadzone w wyniku uwag przekazanych w ramach konsultacji projektu...

30.06.2016