NFZ: wymagania dla programu lekowego na raka jajnika

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do zaopiniowania projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczący określenia wymagań dla nowego programu lekowego polegającego na leczeniu olaparybem chorych raka jajnika.

29.08.2016

Będą zmiany w ustawie - Prawo farmaceutyczne

Przekazany do konsultacji publicznych 26 sierpnia 2016 roku projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne ma na celu dostosować przepisy krajowe do przepisów Unii Europejskiej, które dotyczą między...

29.08.2016

Rok szkolny będzie krótszy o tydzień

Rok szkolny będzie się kończył w najbliższy piątek następujący po 20 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące tę materię.

26.08.2016

Nowe wzory umów o zlecenie realizacji zadania publicznego

Samorząd terytorialny

Zmiany wzorów umów o zlecenie realizacji zadania publicznego i wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań stanowią przedmiot rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 17...

26.08.2016

Zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy

Opublikowane 24 sierpnia 2016 roku rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów skreśla z wykazu indywidualną...

25.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski