Polska coraz starsza, a seniorzy w złej kondycji

Polska posiada jedno z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Jednocześnie odsetek seniorów aktywnych zawodowo i społecznie jest u nas kilkukrotnie niższy niż na przykład w krajach...

30.01.2014

Dzień Drzwi Otwartych w placówkach onkologicznych

W sobotę 1 lutego 2014 roku w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem będzie miał miejsce Dzień Drzwi Otwartych w placówkach onkologicznych i hematologicznych w całym kraju. W akcji weźmie udział 31...

30.01.2014

W Polsce brak zintegrowanej opieki dla seniorów

Polska nie wdrożyła jak dotąd żadnego modelu opieki senioralnej. Brak kierunkowych rozwiązań wyraża się między innymi nikłą liczbą specjalistów geriatrów, ponieważ lekarze nie widzą perspektyw dla...

30.01.2014

Frombork stara się o status uzdrowiska

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pozytywnie zaopiniowała rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Frombork. Wniosek do Ministerstwa Zdrowia w sprawie potwierdzenia...

30.01.2014

Adwokat unieważnia fikcyjne umowy dotyczące szpitali

Adwokat Szymon Jusiel wygrywa w sądzie i doprowadza do ugód w sprawach zadłużonych szpitali. Ujawnił już wielokrotnie, że skupywanie przez firmy windykacyjne długi jednostek leczniczych na podstawie...

29.01.2014