NIK: odpady medyczne podczas Covid-19 były poza kontrolą

Środowisko Koronawirus

W niemal połowie skontrolowanych szpitali nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi był nieprawidłowy. W 6 z 13 objętych kontrolą szpitali nie wskazano osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a regulaminy organizacyjne były niezgodne z obowiązującym statutem szpitala - ustalił NIK.

24.11.2023

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - już w środę

Niepelnosprawność

Wzmocnienie głosu osób z niepełnosprawnością, podkreślenie prymatu ich woli, a także dostrzeżenie osób z niepełnosprawnościami: LGBT+, znajdujących się w pieczy zastępczej, w kryzysie bezdomności, w procesie migracji - to tematy IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który w środę, 29 listopada, odbędzie się w Warszawie. W tym roku przyznany zostanie tytuły Ambasadora i Ambasadorki Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

24.11.2023

Podwyżki w ochronie zdrowia. Nie nadzwyczajny, a spodziewany wzrost kosztów

Proces zmiany wyceny świadczeń, z których finansowane są podwyżki w ochronie zdrowia, zwykle rusza dopiero w lutym. Wtedy bowiem GUS publikuje kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W oparciu o ten wskaźnik wyliczane są minimalne pensje. Ostatnie dwa lata pokazały, że czasu jest za mało, a szpitale do ostatniej chwili nie wiedzą, ile będą miały pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń, których minimalne wartości rosną co roku, od 1 lipca.

24.11.2023

Jeszcze przez rok szpitale nie będą raportować o zakażeniach Covid-19 do RCB

Opieka zdrowotna Koronawirus

Szpitale dopiero od 2025 r. będą musiały raportować do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dane o pacjentach z Covid-19 oraz liczbie wykorzystanych łóżek. Pierwotnie miały to robić już od nowego roku, jednak uniemożliwiły to niezakończone prace projektowe nad oprogramowaniem RCB. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że stanie się to z końcem 2024 roku.

23.11.2023

Onkologia i psychiatria dziecięca nie wyjdą szybko z deficytu kadr

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Na 200 miejsc rezydenckich z onkologii klinicznej w jesiennym naborze zakwalifikowało się zaledwie 60 osób. Żaden lekarz nie rozpocznie szkolenia z tej deficytowej specjalizacji w województwie zachodniopomorskim, a najwięcej wolnych miejsc jest na Mazowszu, bo aż 28. Nie zapowiada się szybka poprawa sytuacji kadrowej w psychiatrii dzieci i młodzieży - specjalizację z tej dziedziny rozpocznie zaledwie 38 osób. Problemem nie jest brak chętnych, ale miejsc, w których lekarze mogą się szkolić.

23.11.2023

ZUS może pytać lekarza o dane medyczne pacjenta, ale nie o wszystkie

Pacjent Zawody medyczne RODO

Urzędnicy ZUS kontrolujący zwolnienia lekarskie, mają prawo dostępu do danych medycznych, a więc danych wrażliwych pacjentów. Podmiot leczniczy nie może wydawać całej dokumentacji medycznej pacjenta na żądanie ZUS, a urzędnicy nie mogą swobodnie przeglądać jego rejestrów. Sęk w tym, że pacjent o udostępnieniu jego danych dowie się tylko wtedy, jeśli sam o to zapyta.

22.11.2023

Pensje pielęgniarek - projekt skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Prawo pracy Zawody medyczne Zarządzanie

Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano obywatelską inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Przygotował ją Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP). Związkowcy podkreślają, że to odpowiedź na chaos panujący po 1 lipca 2022 r., gdy weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy o pensjach minimalnych.

21.11.2023

Restrukturyzacja zadłużonych szpitali poczeka co najmniej do wiosny

Finansowanie oświaty Opieka zdrowotna Zarządzanie

Rosną tak zwane złe długi szpitali. Ich przedstawiciele zapewniają, że szpitale powiatowe są gotowe na reformę, która poprawi ich efektywność ekonomiczną. Zaznaczają jednak, że nie uda się ona bez zmiany systemu wyceny świadczeń. Rozmówcy Prawo.pl szacują też, że nowy plan modernizacji - który jest warunkiem otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy - ujrzy światło dzienne najwcześniej po wiosennych wyborach samorządowych. Część szpitali powinna bowiem zostać zamknięta.

21.11.2023

Rzecznik Praw Pacjenta wznawia postępowania w sprawie szczepionek covidowych

Koronawirus

Rzecznik Praw Pacjenta wznawia z urzędu sprawy, w których wcześniej nie mógł przyznać odszkodowania ze środków Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ma to związek z potwierdzeniem, że żylna choroba zakrzepowo-zatorowa stanowi działanie niepożądane szczepionki Vaxzevria, znaną pod wcześniejszą nazwą „COVID-19 Vaccine AstraZeneca”. Osoby, które po szczepieniu trafiły z tego powodu do szpitala, a dotąd nie złożyły wniosku do RPP, mogą to nadal zrobić.

20.11.2023

Ochrona zdrowia w "Dekalogu Polskich Spraw" m.in. modernizacja szpitali

Pacjent Opieka zdrowotna Wybory

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w poniedziałek szereg propozycji programowych, których realizacją ma się zająć stworzony przez niego rząd. Zbiór propozycji został określony jako "Dekalog Polskich Spraw". Wśród propozycji dotyczących zdrowia znalazło się zwiększenie nakładów na zdrowie wynoszące 7 proc PKB w 2027 roku, wprowadzenia Funduszu Modernizacji Szpitali Powiatowych, szybkiej eRejestracji i Bonu Rodzicielskiego.

20.11.2023

Uzdrowiska mają być bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Pacjent Opieka zdrowotna Niepelnosprawność

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego będzie musiał zapewnić odpowiednią liczbę pokoi oraz łazienek dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, szczególnie poruszających się na wózkach. Brakuje jednak terminu, do kiedy uzdrowiska, na przykład wpisane do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorską, będą musiały dostosować się do tych wymogów. Wiadomo natomiast, że jeśli podmiot nie spełni wymogów, może mieć problem z podpisaniem umowy z NFZ.

20.11.2023

Lekarze nie wykonują aborcji ze strachu. Lewica chce zniesienia kar

Pacjent Opieka zdrowotna

Obawy lekarzy przed postępowaniem dyscyplinarnym, prokuratorem czy karą ograniczają dostęp kobiet do przerwania ciąży, także w dopuszczonych przez prawo przypadkach. Dlatego posłowie Lewicy proponują częściową dekryminalizację aborcji. Zgodnie z ich projektem wykonanie u kobiety zabiegu aborcji nie byłoby przestępstwem do końca 12. tygodnia ciąży. Karane nie byłoby przerwanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

18.11.2023

Naczelna Rada Lekarska proponuje, by Rzecznikiem Praw Dziecka został psychiatra

Zawody medyczne

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do marszałka Sejmu o zgłoszenie kandydatury lek. Pawła Kukiza-Szczucińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. - Samorząd lekarski dostrzega narastający kryzys psychiatrii dzieci i młodzieży. Pogłębiające się zaniedbania i ich naprawa powinny być priorytetem Rzecznika Praw Dziecka - zauważa samorząd lekarski.

17.11.2023

Covid-19 wciąż może być chorobą zawodową

BHP Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus

Nie ma epidemii, nie ma stanu zagrożenia epidemicznego. Nie oznacza to jednak, że koronawirus zniknął. Rośnie liczba zakażonych, a niektóre szpitale ograniczają odwiedziny i zamykają oddziały z powodu choroby personelu. Ryzyko zachorowania jest tym większe, że pracownicy medyczni nie mogą zaszczepić się na Covid-19, bo nie dostali nowych skierowań na szczepienia. Jednocześnie Covid-19 - wpisany do wykazu chorób zakaźnych - także teraz może być uznany za chorobę zawodową.

17.11.2023

MZ przygotowało projekt w sprawie programu leczenia otyłości

Resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie pilotażowego programu leczenia otyłości. Chodzi o kompleksową diagnostykę i leczenie świadczeniobiorców z rozpoznaną otyłością opiera się na scentralizowanym, wielodyscyplinarnym leczeniu w jednym ośrodku, który zapewnia sprawną koordynację na każdym etapie leczenia.

16.11.2023

Pilotaż dla pacjentów z wczesnym zapaleniem stawów - nowe zasady

Opieka zdrowotna

Ośrodki, które od nowego roku będą prowadziły pilotaż programu w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentami z wczesnym zapaleniem stawów, nie będą musiały mieć w swojej siedzibie ultrasonografu czy rezonansu magnetycznego, ale będą musiały zapewnić do nich dostęp. To zwiększy szansę na skorzystanie z pilotażu pacjentom we wszystkich województwach.

16.11.2023

Pediatra i internista w POZ tylko po kursie medycyny rodzinnej

Zawody medyczne

Zaledwie 500 lekarzy ukończyło dotąd kurs z medycyny rodzinnej. Tymczasem od 2025 r. jest to warunek pracy w podstawowej opiece zdrowotnej dla internistów i pediatrów. Kurs jest długi i obciążający, z obowiązkiem osobistego stawiennictwa. Przepisy są znane od sześciu lat, ale w odbyciu kursów przeszkodziła pandemia. Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) termin wejścia nowych wymogów jest już nierealny.

16.11.2023

Ministerialny zespół przedstawi wytyczne w sprawie przerywania ciąży do końca stycznia

Pacjent

Zespół powołany do opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży ma więcej czasu na ich przedstawienie. Wytyczne mają być gotowe do 31 stycznia 2024 r., a nie, jak planowano, do 15 listopada 2023 r.- wynika z zarządzenia minister zdrowia Katarzyny Sójki. Powołanie zespołu miało związek ze śmiercią 33-latki, która w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła z powodu wstrząsu septycznego.

15.11.2023

Farmaceuci chcą być częścią zespołów specjalistycznych w Centrach Geriatrycznych

Opublikowana we wrześniu ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej zakłada utworzenie w kraju ponad 300 centrów, w których osoby od 75. roku życia zostaną objęte kompleksową opieką. Farmaceuci postulują poszerzenie zespołów działających w centrach o przedstawicieli ich zawodu - wskazują, że pomogłoby to w zapobieganiu błędom przy podawaniu leków.

15.11.2023

Bezpłatne szczepienie na grypę w aptece na razie tylko teoretycznie

Pacjent Zawody medyczne

Pacjenci po 65. roku życia mogą szczepić się bezpłatnie na grypę i pneumokoki w aptece od 1 listopada. Na razie jednak teoretycznie, bo apteki dopiero będą podpisywać umowy z NFZ na szczepienia, gdyż zbyt późno ogłosił on warunki. Od 1 grudnia dorośli pacjenci będą też mogli zaszczepić się bezpłatnie w aptece na Covid-19, ale na razie nie wiadomo jeszcze jaką szczepionką.

15.11.2023