Pielęgniarki zapowiadają pikiety w całej Polsce

W środę 22 kwietnia 2015 roku na terenie całego kraju odbędą się pikiety pielęgniarek, które domagają się między innymi podwyżek o 1500 zł oraz systemowego zapewnienia należytej obsady dyżurów...

13.04.2015

Nowy Targ: szpital bez kontraktu na badania rezonansu

Szpital w Nowym Targu nie otrzymał z Narodowego Funduszu Zdrowia kontraktu na badania rezonansu magnetycznego. NFZ twierdzi, że placówka będzie mogła wystartować w konkursie na te usługi informuje...

13.04.2015

NFZ: podejrzenie o mobbing w łódzkim oddziale Funduszu

Zdaniem dwóch pracowników łódzkiego oddziału wojewódzkiego NFZ dyrektor tego oddziału, Jolanta Kręcka miała dopuszczać się mobbingu wobec pracowników. Oskarżają ją o to naczelnik i wicedyrektor dwóch...

13.04.2015

Polskie firmy biotechnologiczne znane na świecie

Dzięki inwestycjom, które kilka lat temu miały miejsce w branży biotechnologicznej, dziś firmy z tego sektora mają silną pozycję nie tylko w Polsce, lecz także na zagranicznych rynkach. Klienci za...

13.04.2015

NIK: system opieki geriatrycznej wymaga organizacji

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wobec prognoz zmian demograficznych, niezbędne jest wprowadzenie przez ministra zdrowia pełnego systemu opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku. Kontrola NIK...

13.04.2015

NFZ nie wydaje zgody na leczenie za granicą

Tylko 21 osób wystąpiło do NFZ o zgodę na operację w innych krajach. Nikt jej nie dostał. Polacy za to tłumnie jeżdżą na jednodniowe zabiegi informuje Rzeczpospolita.

13.04.2015

Kończy się rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii

Do końca kwietnia 2015 rokupowinny się zakończyć odbiory techniczne dużej rozbudowy Białostockiego Centrum Onkologii (BCO). Powstała tu między innymi przychodnia dla pacjentów oraz czterosalowy blok...

12.04.2015